Fasádný systém

Fasádne systémy Reynaers sa používajú na opláštenie objektov a sú vyvinuté tak aby spĺňali požiadavky dnešnej modernej architektúry.CW 50 Fasádny systém

CW 50 je fasádny a strešný systém, ktorý ponúka neobmedzenú tvorivú slobodu a maximálni prienik svetla do interiéru. Systém ponúka 10 rôznych štýlov s odlišnými vonkajším vzhľadom. Do všetkých kombinácii zvislých a šikmých plôch môžeme začleniť rôzne typy otvárania. Značný rozsah systému ponúka variantné technické riešenia pre rôzne typy fasád, ako napríklad vysoko izolačné prevedenie HI.

CW 50 Fasádny systém (PDF EN)
fasadny