Slnolamy

BS 100/30/20 Slnolamy

Systémy slnolamov sú navrhnuté tak, aby esteticky a efektívne doplňovali systém tienenia ľubovoľnej novej i jestvujúcej stavby. Slnolamy sú ponúkané ako štandardné i zákazkové riešenia. Brise Soleil je všeobecný termín pre systém lamiel, ktoré, pokiaľ sú umiestnené na vonkajšej fasáde, poskytujú ochranu proti priamemu slne nému žiareniu.

BS 100/30/20 Slnolamy (PDF EN)

BS 40 Slnolamy

Tieniaci systém BS 40 ponúka inovatívne a estetické riešenie šetriace energie, vhodne v bytoch a menších budovách. Systém sa skladá z lamiel tvaru z nebo c. Panely môžeme posúvať ručne alebo motoricky. Núkajú sa rôzne možnosti usporiadania od jedného po tri panely za sebou, a preto je ideálnym systémom pre ovplyvňovanie množstva dopadajúceho svetla a riadenia teploty a úrovne tepelného komfortu v budovách. Systém dovoľuje rôzne možnosti montáže. Môže sa použiť pred fasádou, medzi poschodiami, alebo v akej koľ vek inej kombinácii.

BS 40 Slnolamy (PDF EN)
slnolamy